หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 19

กิจกรรมข่าวสาร FACEBOOK

โหลดเพิ่ม

กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

  • ปักหมุดกระทู้
  • ล็อคกระทู้
กระทู้ หมวดหมู่ ผู้โพสต์ ตอบ อ่าน เวลา ตอบ

ทำไมพนักงานหน้าเคาเตอร์ยิ้มดีจัง

Q&A คำถาม-คำตอบ

Q&A คำถาม-คำตอบ แอบมอง 0 29
0

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2565 ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิก WE SOTRONG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ตรวจสอบ ต่อต้านการทุจริต
3 มิถุนายน 2565 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา
30 พฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”
28 พฤษภาคม 2565 ลายกนก ยกสยามมาถ่ายทำรายการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี”ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์
14 พฤษภาคม 2565 ทำบุญเนื่องใน วันวิสาขบูชา (นุ่งซิ่น นั้งสาด ตักบาตร 9วัด )
3 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนบุรี การประมูลลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กส. 1083

ประเพณี / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้าชุมชน

1 2 3 4 5

ข่าวราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/06/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564กศ.มท 0816.2/ว456027/06/256529/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/7824-784728/06/256529/06/2565
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) [เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]กพส.มท 0810.6/ว196329/06/256529/06/2565
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กม.มท 0804.6/ว196529/06/256529/06/2565
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกศ.มท 0816.4/773528/06/256529/06/2565
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯกศ.มท 0816.2/ว198529/06/256529/06/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว197729/06/256529/06/2565
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565กศ.มท 0816.2/ว198429/06/256529/06/2565
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กยผ.มท 0815.4/ว197929/06/256529/06/2565
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว197829/06/256529/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/7753-782328/06/256529/06/2565
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) [เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]กพส.มท 0810.6/ว196329/06/256529/06/2565
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565กศ.มท 0816.2/ว198429/06/256529/06/2565
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กม.มท 0804.6/ว196529/06/256529/06/2565
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกศ.มท 0816.4/773528/06/256529/06/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว197729/06/256529/06/2565
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564กศ.มท 0816.2/ว456027/06/256529/06/2565
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯกศ.มท 0816.2/ว198529/06/256529/06/2565
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว197829/06/256529/06/2565
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กยผ.มท 0815.4/ว197929/06/256529/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/7753-782328/06/256529/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/7824-784728/06/256529/06/2565
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/195928/06/256528/06/2565
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสบ.พถ.มท 0807.2/ว190223/06/256528/06/2565
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สบ.พถ.มท 0807.2/ว193024/06/256528/06/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.-28/06/256528/06/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จกศ.มท 0816.3/ว195428/06/256528/06/2565
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร      [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]กพส.มท 0810.6/ว195028/06/256528/06/2565
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กศ.มท 0816.2/ว193627/06/256528/06/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว195528/06/256528/06/2565
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กค.มท 0803.3/ว195228/06/256528/06/2565

กิจกรรม/ข่าวสาร