หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 13

การจัดซื้อจัดจ้าง

20 กรกฎาคม 2563 ราคากลางโครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองหว้า บ้านสิงห์บุรี หมู่ที่ 5
20 กรกฎาคม 2563 ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งบ่านโนนบุรี หมู่ที่ 3
20 กรกฎาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6
19 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบน้ำดิบเพื่อการเกษตร) แบบผิวดินขนากใหญ่มาก ม.3 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ) แบบผิวดินขนากใหญ่มาก ม.7,4,6,8 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนวิเศษ ม.9 ต.โนนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2563 ประกาศ: เรื่อง มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
7 ธันวาคม 2563 วันที่ 7/12/2563 ประชุมประจำเดือน คณะสภาเทศบาล ,สำนักปลัด ,รองปลัด,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ
7 ธันวาคม 2563 วันนี้เวลา 18.00 น. นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7 ธันวาคม 2563 วันนี้เวลา 07.00 น. นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
4 ธันวาคม 2563 วันที่ 3/12/2563 นาง นฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรีปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ร่วม งาน ่แถลงข่าว ” หนาวนี้ที่ภูสิงห์ @ สหัสขันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์
1 ธันวาคม 2563 นำเสนอ ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร