หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 12

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลข่าวสาร-ความรู้เกียวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
25 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
22 สิงหาคม 2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการเยาวชนตำบลโนนบุรีเรียนรู้โควิด -19
6 สิงหาคม 2563 รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
3 สิงหาคม 2563 วันที่ 3. ส.ค. 63. เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จัดการประชุมงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี
3 สิงหาคม 2563 ประชุม วันสตรีเชิดชูพระคุณแม่

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

1 2 3 4 5 6

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร