หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 13

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564
10 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.
4 พฤศจิกายน 2563 ความรู้เกียวกับเทศบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
31 ตุลาคม 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปี ณ หนองสระตลาดสดโนนบุรี และ กิจกรรมอื่นๆ
30 ตุลาคม 2563 ประกาศ: จากสำนักงานตำบลโนนบุรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564
23 ตุลาคม 2563 วันที่ 23  ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร