หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 12

การจัดซื้อจัดจ้าง

19 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบน้ำดิบเพื่อการเกษตร) แบบผิวดินขนากใหญ่มาก ม.3 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ) แบบผิวดินขนากใหญ่มาก ม.7,4,6,8 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนวิเศษ ม.9 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบเพื่อการเกษตร) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.3 ต.โนนบุรี
19 มิถุนายน 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.7,4,6,8 ต.โนนบุรี
10 เมษายน 2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ตุลาคม 2563 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรี นางสิริกาญจน์ คำมะภา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล/รปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วน/ผอ.กอง และหน่วยงานราชการ ร่วมกัน ตักบาตรที่เชิงเขาภูสิงห์เพื่อบำเพ็ญกุศล
7 ตุลาคม 2563 วันนี้เวลา 10.00 น. ประชุมเกียวกับพระเพณีลอยกระทง
5 ตุลาคม 2563 งานพิธีบาวงสรวง
24 กันยายน 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 256
22 กันยายน 2563 อบรมโครงการฟื้นฟูสรรมถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมตำบลโนนบุรี
8 กันยายน 2563 ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

1 2 3 4 6

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร