1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

นางนฤมล สิงห์เงา

ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ 095-9595394

mail:NarumonSingngao@hotmail.com