ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี

ถนนหน้าเมือง อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
โทรศัพท์ 0 4387 1566 , 0 4387 1096
E-mail : Nonburee2542@gmail.com 

facebook:เทศบาลตำบลโนนบุรี. คลิก