รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ

ระชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้

                    1)  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปก/ชก)      จำนวน  1  อัตรา

                 2)  ตำแหน่งนิติกร (ปก/ชก)                     จำนวน  1  อัตรา

 

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565