รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ

ระชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้

                    1)  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปก/ชก)      จำนวน  1  อัตรา

                 2)  ตำแหน่งนิติกร (ปก/ชก)                     จำนวน  1  อัตรา

 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17