การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมครบรอบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562

       ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมใส่บาตร ณ ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด และช่วง เวลา 08.30 น. โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด  (นายอำเภอสหัสขันธ์) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 ตำบล /ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน/และภาคประชาชน อำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน พร้อมด้วยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ ชั้น 2 เพื่อถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้  อัปเดตกิจกรรม/โดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ                  (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17