ทำบุญตักบาตรครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ประจำปี 2562

         ครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ประจำปี 2562

     วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนบุรีได้ดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตรครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์  โดยมีนายรัตนชัย ไชยคำมี  นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี  ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพร้อมพบปะประชาชนที่มาร่วมทำบุญใส่บาตรในการจัดงานฯ ครั้งนี้ อัปเดทข้อมูล/กิจกรรมโดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

ในครั้งนี้  อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์   วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565