กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี..ด้วยหัวใจ (เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ในวันที่ 19 ก.ค 62

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสะพานเทพสุดา(เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) รัชกาลที่ 10

วันนี้ที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนสาธารณะเกาะมหาราช จุดป้ายทางขึ้นสะพานเทพสุดา หมู่ที่ 5 อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายรัตนชัย ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) พร้อมด้วยพนักงาน ส่วนราชการ อปท. ผู้นำชุมชน จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสพานเทพสุดา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งนี้   อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565