ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ในวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ในวันเสาร์ที่ 20 ก.ค.2562

       ด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จะดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตรครบรอบ 5 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด นวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  ถนนสายบุญ พร้อมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป                       อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17