พุทธไสยาสน์ภูค่าว

พุทธไสยาสน์ภูค่าว 

บริเวณถ้ำภูค่าว เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งภายในถ้ำประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว สลักอยู่ทีเพิงผาขนาดย่อมซึ่งแตกต่างจากพระไสยาสน์ทั่วไป คือนอนตะแคงซ้ายและไม่มีพระเกตุมาลามีความยาว 2025 เมตร ตามปกติกล่าวว่าเป็นพระโมคคัลลานะพระสาวกองค์หน้าของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อประมาณสองพันกว่าปีมาแล้วเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไป และจะจัดงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี สิ่งปลูกสร้างที่หน้าสนใจ
อีกหลายอย่างในวัดพุทธนิมิต วิหารสังฆนิมิตซึ่งภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆพระพิมพ์จากกรุต่าง ๆ ทั่วประเทศประดับประดาอยู่บนผนังภายในวิหารงดงามมาก อุโบสถวัดพุทธนิมิตเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540การก่อสร้างได้ไม้ส่วนหนึ่งจากใต้เขื่อนลำปาว ลักษณะอุโบสถแบบเปิดผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบภาคกลางและภาคเหนือประยุกต์ได้อย่างกลมกลืน เจดีย์พุทธนิมิตก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองสิริราชสมบัติครบ 80 พรรษาซึ่งมี ความสูงที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสูงทั้งสิ้น 80เมตร

ที่ตั้ง : ภูค่าวเป็นภูเขาหินทราย สูงจากพื้นดินล่างประมาณ 20 เมตร อยู่ในเขตบ้านโสกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 227

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17