วัดตาดแม่นายเทพนิมิต

วัดตาดแม่นายเทพนิมิต เป็นวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง ที่มีลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท เช่น จีน ไทย แขก ฝรั่ง สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ล้วนแล้วแต่ใช้ธรรมชาติที่มีอยู่โดยการปรับระดับดินเดิมเป็นเนินภูเขาให้มีระดับลดหลั่นแยกผิวดินเป็นสีสัน โดยใช้สีของหินเกล็ดแต่ละชนิดใส่เรียบเรียบแต่ละชั้น ให้หินภูเขาก้อนใหญ่วางเรียงกำหนดแนวทางเดิน ผู้ออกแบบสามารถจัดรูปแบบสวนได้อย่างลงตัวและงดงามยิ่ง
Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17