ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565