ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือมาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นและไม่ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17