เรื่องออกตรวจสอบพื้นที่ ผลการแก้ปัญหา กรณีตามข้อร้องเรียนว่าเดือดร้อนจากการระบายน้ำเสียและน้ำฝนจากหลังคา

เรื่องออกตรวจสอบพื้นที่ ผลการแก้ปัญหา กรณีตามข้อร้องเรียนว่าเดือดร้อนจากการระบายน้ำเสียและน้ำฝนจากหลังคา ออกตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. 

การแก้ไขปัญหากรณีน้ำใหลเข้าที่ดิน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17