โครงการ kalasin Happiness Model:คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลัง

วันที่23/2/64 เวลา13.30
นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการ kalasin Happiness Model:คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลัง และรับฟังความต้องการของครัวเรือนยากจน(ครัวเรือนพัฒนาต่อได้)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17