วันนี้(19/2/64) เวลา 07.30 น.นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการผู้ว่า

วันนี้(19/2/64) เวลา 07.30 น.นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการผู้ว่า พาเติมสุข หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด เพื่อหารายได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา..สนับสนุนแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป้าหมายสนับสนุน 50,000 บาทต่อทุนต่อปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องญาติธรรมอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมงานจำนวนมาก ยอดเงินผ้าป่าเบื้องต้น 181,418.75 บาท

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17