ภาพการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

ภาพข่าววันที่ 8/2/64 เทศบาลตำบลโนนบุรี ในนามศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามประกาศ กกต. เปิดรับสมัครฯวันแรก มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯลงชื่อสมัครพร้อมกัน(ก่อน 08.30 น.) จำนวน13คน ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ในส่วนของผู้สมัครนายกเทศมนตรี มีนายบุญมี แก่นนาคำ อดีตนายกเทศมนตรี สมัครเป็นคนแรกของวันนี้ ส่วนสมาขิกสภาเทศบาล มีอดีตและผู้สมัครกฝหน้าใหม่แต่เป็นผู้ที่ชุมชนรู้จัก ซึ่งบรรยาบาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17