ภาพข่าว วันที่ 5/1/64 กองงานป้องกันและกองสาธารณสุข

ภาพข่าว วันที่ 5/1/64
วันนี้เทศบาลตำบลโนนบุรีได้ทำการล้างตลาดสดตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ล้างตลาดสดทุกสัปดาห์

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17