เทศบาลตำบลโนนบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี(25/12/63)

เทศบาลตำบลโนนบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรีเพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  วันที่    (25/12/63)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17