ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลโนนบุรี

:::::ด้วยความห่วงใย:::::

::ป้องกันใว้ก่อน::

::สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อ::

::ยิ่งปลดล๊อค ยิ่งต้องป้องกัน::

:::หมั่นล้างมือ/สวมหน้ากากอนามัย-ผ้า/เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร :::

::ติดต่อราชการขอให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคารและตลอดเวลาที่มาติดต่อราชการ::

***เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19***

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17