ประกาศ: เรื่อง มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

:: ประกาศเรื่อง ::  คำสั่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 15)    :: มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  (เนื้อหารายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17