วันนี้เวลา 07.00 น. นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

วันนี้เวลา 07.00 น. นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ผอ.กอง และพนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติที่เชิงบันไดภูสิงห์ หลังจากนั้นเวลา 08.30 น. ได้เดินทางไปร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ และกิจกรรมจิตอาสา ณ จุดชมวิวแหลมโรนวิเศษ โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานในพิธี

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17