วันที่ 3/12/2563 นาง นฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรีปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ร่วม งาน ่แถลงข่าว ” หนาวนี้ที่ภูสิงห์ @ สหัสขันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17