วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.     เรื่องกิจกรรม และ สรุปการจัดงาน ต่างๆ ของชมรม ผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี โดย นายดำรง  นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี รักษาการแทน ได้เป็นประธานในการประชุม และ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมดของกองสวัดิการ เทศบาลตำบลโนนบุรี รวมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆของการประชุมในครั้งนี้

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17