วันที่ 23  ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 23  ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เชิงบันไดสวรรค์ เขาภูสิงห์ เต็มไปด้วยความภูมิใจ และความสมัคคี 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17