วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์และตักบาตรที่เชิงเขาภูสิงห์เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรี นางสิริกาญจน์ คำมะภา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้าฝ่าย/ผอ.กอง และหน่วยงานราชการ ร่วมกัน ตักบาตรที่เชิงเขาภูสิงห์เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธ

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17