วันที่ 11. ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชมพระอาทิตย์พิชิตสองฝั่งปาว โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นคนกล่าวรายงาน ณ อนุสาวรีย์ปู่เชียงโสม สะพานเทพสุดา

วันที่ 11. ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชมพระอาทิตย์พิชิตสองฝั่งปาว โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นคนกล่าวรายงาน ณ อนุสาวรีย์ปู่เชียงโสม สะพานเทพสุดา

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17