วันนี้เวลา 18.30 น. ข้าราชการ/หัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก

วันนี้เวลา 18.30 น. ข้าราชการ/หัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอปรชุมอำเภอสหัสขันธ์

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17