วันนี้เวลา 10.00 น. ประชุมเกียวกับพระเพณีลอยกระทง

วันนี้เวลา 10.00 น. นำโดยนายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร /หัวหน้าส่วนราชการ/ สมาชิกสภา/ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17