งานพิธีบาวงสรวง

วันที่ 5 ตุลาคม 2536

พิธีสักการะพระประชาชนบาล นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี สักการะพระประชาชนบาล นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัอกาฬสินธุ์ประธานเปิดฟ้อนรำ และมหกรรมสินค้าโอทอป ซึ่งการจัดงานมีการฟ้อนรำของหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมงานด้วย 8ตำบล 85 หมู่บ้าน ณ ลานพระประชาชนบาล

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17