วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 256

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เป็นคนกล่าวรายงาน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 การปฏิบัติการช่วยเหลือและการกู้ภัยทางน้ำ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี และแหลมโนนวิเศษ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานในพิธี

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17