อบรมโครงการฟื้นฟูสรรมถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมตำบลโนนบุรี

วันที่ 22-23 กันยายน 2563  รองนายกเทศมนตรี นาย ดำรง นาไชโย รักษาการแทน ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูสรรมถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมตำบลโนนบุรี ณ หอประชุมเทศบาลโนนบุรี รวมกับ คณะแพท์โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และ กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการนี้ ได้ทำให้ผู้สูงอายุ ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการกิน การนอน การเดิน และการออกกำลังกายเพื่อให้ ไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเสือม และป้องกัน ได้อย่างถูกวิธี

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17