ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

                          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2563           ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ในเทศกาลออกพรรษา โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้ มีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่าชาด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17