สินค้า OTOP ผ้าพิ้นเมือง ขอกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลโนนบุรี

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 35 โนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

ติดต่อ : นางปราณี รุทเทว

โทร :  043-871181

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17