วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการเยาวชนตำบลโนนบุรีเรียนรู้โควิด -19

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการเยาวชนตำบลโนนบุรีเรียนรู้โควิด -19 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับมอบ หมายจากนายกเทศมนตรีมาทำหน้าที่แทน เนื่องจาก ท่านนายกติดภาระกิจ ร่วมด้วยผู้บริหาร ท่านรองปลัดเทศบาล/สมาชิกสภา/ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโนนบุรี จำนวน 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี
ภาพ-ข่าว มงคลรัตน์ ณัฐธิดา

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17