รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

รับสมัครคัดเลือกบรบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฝูเศรษฐกิจอัตราค่าตอบแทนรายได้ 5000 บาท เวลา/วัน   20  ต่อ 1เดือน  บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17