วันที่ 3. ส.ค. 63. เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จัดการประชุมงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี

วันที่ 3. ส.ค. 63. เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จัดการประชุมงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี

เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี. ( ชั้น 2 )

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17