เอกสารข้อมูลพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน5เรื่อง

สามารถเข้าไปที่เว็บ www.gad.moi.go.th 

ตามด้วยหัวข้อ งานประจำ+หัวข้อย่อย+หนังสือสั่งการหนังสือเวียน +การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17