เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน/เวลา/สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    “หลักสูตรและวิธีสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ”

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17