เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรรมการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการคิต เซนต์เตอร์ หรือ ศูนย์นวัตกรรมและวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ถนนไดโรด บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมเต้นรำคองก้ากับชาวชุมชน พบปะชาวชุมชน ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้ประชาชนในเมืองใหญ่ต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่วันนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อากาศดีมาก ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรองแทนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ในภาวะวิกฤติโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17