การประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วันที่่7/02/2563

การประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วันที่่7/02/2563(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี เป็นไปด้วยความราบรื่น และได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสดเทศบาลโนนบุรีเป็นอย่างดี

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17