หัวข้อ.หนังสือราชการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หนังสือราชการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

(Clinacal Practice Gguidelines : dysphagia)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือได้ทางเว็บไซต์

https://qrgo.page.link/fKRJx

https://drive.google.com/drive/folders/14IH9PzrYu0jTwAaSanBjq6F2AbPgQnOE

(Urdan and infrastrure management of Local government oranizations Course)

www.kalasinlocal.go.th

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17