ท่านนายกนำเงินช่วยผู้ประสบภัยอัคคีภัย ณ เวลา 15.19 น.

วันที่22/01/2563 ณ เวลา 15.19 น ด้วยความห่วงใยของ ท่านนายก รัตนชัย ไชยคำมี พร้อมทีมงานหน่วยป้องกัน

ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับนางคำแปลง กันทา 

บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่8 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17