กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

       ในวันที่ 1 มกราคม  2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรี
ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด (นายอำเภอสหัสขันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไป อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ อัปเดตกิจกรรม/โดย นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17