เทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวักาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒  

        เมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
ร่วมกับชุมชนต่างๆ และประชาชนชาวอ.สหัสขันธ์จัดขึ้นที่ตลาดสดอำเภอสหัสขันธ์
โดยกิจกรรมภายในงานมี ดังนี้
 ๑. การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่ ในนาม 11ชุมชนตำบลโนนบุรี 
 ๒. ประกวดนางนพมาศ ในนาม ๑๑ ชุมชนตำบลโนนบุรี
 ๓. การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทยพื้นเมือง และการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
 ๔. พิธีขอขมาและบูชาพระแม่คงคา

ซึ่งเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม และเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาให้คงอยู่สืบไป

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17