กำหนดงานไหว้เจ้าเมืองเชียงโสมโฮมพี่น้องสองฝั่งปาว แข่งเรือยาวสะพานเทพสุดา ณ บริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา 

กำหนดงานไหว้เจ้าเมืองเชียงโสมโฮมพี่น้องสองฝั่งปาว
แข่งเรือยาวสะพานเทพสุดา ณ บริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา
 

        วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลโนนบุรี
นำโดยนายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี)พร้อมด้วย
รองนายกฯ/ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/รองปลัดฯ
ผอ.กองหรือตัวแทน
พนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ร่วมประชุม
เตรียมการจัดงานไหว้เจ้า
เมืองเชียงโสมโฮมพี่น้องสองฝั่งปาว
แข่งเรือยาวสะพานเทพสุดา  ณ
บริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา
ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม
มากมาย อาทิเช่น การวิ่งเพื่อสุขภาพ การบวงสรวง
เจ้าเมือง
เชียงโสม การแข่งขันเรือหางยาว การประกวดลูกสาวหล่าเจ้าเมือง
เชียงโสม การออกร้านจำหน่ายสินค้าภาคเอกชน
และมหรสพสมโภช
และอื่นๆอีกมากมาย
อัพเดทข้อมูล/กิจกรรมโดยนางสาวศิริยากร  อัศวะภูมิ

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17