งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๒

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๒

     ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอสหัสขันธ์ร่วมกับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ คณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง
ในอำเภอสหัสขันธ์ ส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสหัสขันธ์ ได้มีการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล  ประจำปี ๒๕๖๒
ขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอนุสาวรีย์
พระประชาชนบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  อัพเดทภาพกิจกรรมโดย นางสาวศิริยากร  อัศวะภูมิ

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17