โรงเรียนชมรมพัฒนาผู้สูงวัยโฮมสุขรัตตัญญูวิทยาตำบลโนนบุรีประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์

โรงเรียนชมรมพัฒนาผู้สูงวัยโฮมสุขรัตตัญญูวิทยาตำบลโนนบุรีจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์

 

         วันที่ 28 กันยายน 2562 โรงเรียนชมรมพัฒนาผู้สูงวัยโฮมสุขรัตตัญญูวิทยาตำบลโนนบุรีร่วมกับคณะครูมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ อัพเดทข้อมูล/กิจกรรมโดยนางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17