กิจกรรมทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

           วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา12.00 น. เทศบาลตำบลโนนบุรี นำโดยนายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) พร้อมด้วยรองนายกฯ/  ที่ปรึกษานายกฯ/ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/รองปลัดฯ/ผอ.กองหรือตัวแทน/พนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ร่วมกันทอดถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยปัจจัยและสังฆทานเครื่องไทยธรรม ณ วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ อัปเดทข้อมูล/กิจกรรมโดยนางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17